die Jahoe-projek

November 5, 2008

Trotse Vader in Egipte

Filed under: Uncategorized — Bertus! @ 1:37 nm

Daar was hongersnood in die land. Trotse Vader het af na Egipte gegaan om daar as ‘n vreemdeling te woon, want die hongersnood was swaar op die land.

Soos wat hy Egipte genader het, het hy aan Sarai, sy vrou, gesê, “Hoor tog, ek weet dat jy ‘n pragtige vrou is. As die Egiptenare jou sien, sal hulle sê, ‘Dit is sy vrou dié,’ en hulle sal my doodmaak, maar jy sal leef. Sê tog jy is my suster sodat hulle om jou onthalwe vir my goed sal wees en ek sal lewe danksy jou.”

Toe Trotse Vader in Egipte aankom, het die Egiptenare gesien dat die vrou besonder mooi is. Farao se amptenare het haar gesien en het haar voor Farao geprys, en die vrou is na Farao se huis geneem. Om haar onthalwe was hy goed vir Trotse Vader. Daar was vir hom skape, beeste, donkies, bediendes, slawemeisies, donkiewyfies en kamele.

Jahoe het Farao en sy huis met ‘n groot plaag getref as gevolg van Sarai, die vrou van Trotse Vader.

Farao het Trotse Vader geroep en gesê, “Hoekom het jy dit aan my gedoen? Hoekom het jy my nie vertel dat sy jou vrou is nie? Hoekom het jy gesê dat sy jou suster is? Ek het haar vir my as vrou geneem. Nou, hier is jou vrou. Vat haar en gaan!” Farao het hom en sy mans beveel en hy het hom, sy vrou en almal wat by hom was weggestuur.

***

Ek koop nie Trotse Vader se storie hier nie. Die Egiptenare sou hom sekerlik nie doodgemaak het net omdat sy vrou mooi is nie. Ek vermoed hy pimp vir Sarai hier. As hy sê die Egiptenare sal vir hom “goed wees” wanneer hulle uitvind Sarai is net sy vrou, vermoed ek hy meen hulle sal hom ‘n paar muntstukkies gee om by haar te lê. Kyk byvoorbeeld hoe kwaad Farao raak as hy uitvind Sarai is Trotse Vader se vrou, maar hy maak nie vir Trotse Vader dood nie soos Trotse Vader voorspel het nie.

In die lys van dinge wat Farao vir Trotse Vader gegee het is daar ‘n vreemde en moontlik misplaaste verwysing na donkiewyfies. Ek het dit maar daar gelos.

Advertisements

Trotse Vader word geroep

Filed under: Uncategorized — Bertus! @ 1:27 nm

Jahoe het vir Trotse Vader gesê, “Gaan jy en verlaat jou land, jou familie en die huis van jou vader. Gaan na die land wat ek jou sal laat sien. Ek sal jou ‘n groot volk maak. Ek sal jou seën en jou naam groot maak. Wees geseënd. Ek sal diegene seën wat jou seën, maar diegene vervloek wat jou vervloek. Al die nasies van die aarde sal in jou geseënd wees.”

Trotse Vader het gegaan soos Jahoe aan hom gesê het, en Doek het saam met hom gegaan. Trotse Vader was die seun van vyf-en-sewentig jaar toe hy uit Haran vertrek het. Trotse Vader het gegaan met Sarai, sy vrou, en saam met Doek, die seun van sy broer, en al die besittings wat hulle verkry het en die mense wat gewerk het in Haran.

Hulle het vertrek om na die land van Kanaän te gaan.

Trotse Vader het die land oorgesteek tot by die plek van Sigem by die Boogskutterboom. Die Kanaäniete was toe in die land. Jahoe is by Trotse Vader gesien. Hy het gesê, “Aan jou saad gee ek hierdie land.” Hy het daar ‘n altaar gebou vir Jahoe wat by hom gesien is.

Van daar het hy na die berg oos van Godshuis beweeg. Hy het sy tent daar gesit, met Godshuis in die weste en Ai in die ooste. Hy het daar ‘n altaar vir Jahoe gebou en die naam van Jahoe aangeroep.

En Trotse Vader het vertrek en na die Negev gegaan.

Blog at WordPress.com.